BM Pau Casals. Associació Balonmano Pau Casals

Associació Balonmano Pau Casals

L'ús d'aquest lloc web, www.bmpaucasals.org, implica l'acceptació d'aquests termes. Si no està d'acord amb ells, li preguem que no utilitzi aquest lloc web.

El present Avís Legal regula l'ús del lloc web www.bmpaucasals.org sent el seu titular Associació Balonmano Pau Casals amb CIF G60557618.

Associació Balonmano Pau Casals està constituïda en relació a la protecció de dades d'acord amb els requisits de la legislació vigent:

- Normativa Europea RGPD 2016/679 respecte al tractament de Dades Personals.

- Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, LSSICE.

En compliment del que disposa la normativa europea 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, RGPD, Associació Balonmano Pau Casals, l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni a l'emplenar el formulari de la secció Contacte es recolliran a les nostres bases de dades és responsable Associació Balonmano Pau Casals.

Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i les de limitació i oposició al seu tractament en els termes i en les condicions que preveu la normativa legal vigent, dirigint-se per escrit a Associació Balonmano Pau Casals situada a Atlanta, 31, 08206, Barcelona, o si ho prefereix amb un e-mail a info@bmpaucasals.org.

De conformitat amb l'article 32 del RGPD i amb el marc normatiu general de protecció de dades, Associació Balonmano Pau Casals ha adoptat les mesures de seguretat, tècniques, organitzatives i de control proactiu necessàries. Tot això, en funció de l'anàlisi prèvia del risc de les operacions de tractament realitzades.

Associació Balonmano Pau Casals es compromet a portar un registre de les activitats de tractament tal com es disposa en l'article 30.2 del RGPD. Li demanem que comuniqui immediatament a Associació Balonmano Pau Casals qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors.

Així mateix, amb l'acceptació d'aquest avís legal reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces. La recollida de les seves dades de caràcter personal es realitza amb la finalitat de prestar els serveis sol•licitats i remetre-li informació sobre l'entitat o ofertes comercials d'altres productes i serveis, avisos i, en general, informació de Associació Balonmano Pau Casals que pugui ser del seu interès . De conformitat amb el que preveu la normativa actual vigent, en omplir qualsevol dels formularis que apareixen a la nostra pàgina web, dona el seu consentiment perquè les seves dades siguin tractades, amb la finalitat de dirigir informació, sempre en l'àmbit de les funcions legítimes de cedent i cessionari.

També autoritza a Associació Balonmano Pau Casals perquè puguin remetre-li comunicacions comercials a través del correu electrònic o de qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Les autoritzacions per a l'enviament d'informació comercial, cessió de dades i enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics seran revocables, en qualsevol moment, mitjançant comunicació escrita dirigida a Associació Balonmano Pau Casals a l'adreça abans esmentada, en la qual haurà d'indicar les següents dades per la seva identificació: nom i adreça.

Associació Balonmano Pau Casals es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i a utilitzar-només per a les finalitats indicades.

Així mateix, l'informem que Associació Balonmano Pau Casals té implantades les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia , la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos, provinents de l'acció humana o del medi físic i natural, a què estan exposats.

Contingut, termes legals i responsabilitats.

El lloc web inclou continguts elaborats pel titular del mateix i els seus col•laboradors, els quals tenen fins merament informatius, ja que en alguna ocasió, aquests podrien no reflectir l'actualitat més recent, pel que en qualsevol moment aquests continguts podran ser modificats i/o substituïts per uns nous, sense notificació prèvia, ni cap responsabilitat.

Els continguts del lloc web no poden ser considerats, en cap cas, com substitutius de qualsevol tipus d'assessorament. No existirà cap tipus de relació comercial, professional, ni cap tipus de relació d'una altra índole amb els professionals que integren el lloc web pel mer fet de l'accés a ella per part dels usuaris.

Per al cas d'existir enllaços amb diferents llocs web, Associació Balonmano Pau Casals, no es farà responsable del seu contingut al mancar de control sobre els mateixos.

L'usuari quan accedeix al lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. Associació Balonmano Pau Casals no garanteix ni la rapidesa, ni la interrupció, ni l'absència de virus en el lloc web. Així mateix, el titular del lloc web, els col•laboradors, els seus socis, empleats i representants tampoc podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d'aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ell es facilita No es garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari d'aquest lloc web. En conseqüència, no es respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l'usuari o a tercers.

Llei aplicable i jurisdicció.

Les presents condicions d'ús es regeixen per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Associació Balonmano Pau Casals per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. Els usuaris, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncien expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent, pugui correspondre.

Crèdits del website

Associació Balonmano Pau Casals

© Dret de propietat i copyright

Associació Balonmano Pau Casals

G60557618

info@bmpaucasals.org

Atlanta, 31

08206 Barcelona ( Spain)

Telf. 622434519

Nostres Patrocinadors